Casos d’èxit

Sistema de generació d’energia sostenible

Disseny conceptual d’un sistema de generació d’energia elèctrica

Descripció

Projecte de recerca aplicada, on el CDEI ha dissenyat un sistema per a generar energia a partir de les vibracions del moviment de l’equip. És l’anomenat energy harvesting, un sistema electromagnètic de generació d’electricitat a partir de moviments vibratoris.

Tasques

S’han fet els càlculs i el disseny per al prototipatge i s’ha treballat l’emmagatzematge de l’energia generada per donar autonomia als components elèctrics.

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats