Casos d’èxit

Redisseny d’equipament industrial

Disseny de màquina classificadora de partícules.

Descripció

Un classificador és una màquina que inclou una turbina per a la separació de partícules mitjançant la força centrífuga. S’analitza el conjunt per redimensionar els components i evitar que entrin en ressonància a l’operar a velocitats elevades.

Tasques

El CDEI s’implica en aquest projecte fent l’anàlisi de velocitats crítiques, tensions i deformacions del sistema, l’anàlisi de rodaments i materials òptims per a l’equip i el redisseny per prevenir els efectes de la velocitat crítica.

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats