El CDEI-DM – Centre de Disseny d’Equips Industrials – Dinàmica de Maquines és un centre SGR.

CDEI és un centre tecnològic que actua com a centre de recolzament a la transferència de tecnologia i la formació cap a les empreses del sector industrial. Estem implicats en projectes de recerca aplicada internacionals així com projectes de coneixement en xarxa i recerca de noves tecnologies. L’objectiu és generar coneixement mitjançant la recerca contínua per tal de transmetre la seva apliació a la societat i en concret a les empreses amb les col·laborem.

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats