A mida

Els diferents àmbits industrials estan interconnectats digitalment i de forma global

El sector industrial i l’enginyeria mecànica, en concret, ja no són àrees aïllades i independents. Avui dia, els diferents àmbits industrials estan interconnectats digitalment i de forma global, per tant, són interdependents, formen una xarxa.

El CDEI-UPC ofereix programes de formació contínua adreçats a professionals que volen ampliar o complementar els seus coneixements en diferents àmbits de l’enginyeria industrial, oferint una visió integradora de la mecànica, la programació i la robòtica.

El Màster d’Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (EMEI), que dirigeix el CDEI-UPC a través de la Fundació UPC, compleix en 2021 la seva 23ª edició. Únic en el seu àmbit a Catalunya, aquest màster ofereix un contacte real amb l’empresa, major diversitat metodològica en l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica i una estructura orientada perquè els alumnes assoleixin els seus objectius professionals.

El professorat el componen professionals amb àmplia experiència en el sector de l’enginyeria mecànica i ofereixen una perspectiva global i innovadora en aquest àmbit.

Màster

Una de les activitats més apassionants i sovint més complexes en l’àmbit de l’enginyeria és el procés de definició, disseny i desenvolupament d’un producte o una màquina a partir d’unes funcions i unes prestacions prèviament establertes.

El disseny d’equipament constitueix una activitat pluridisciplinària que comprèn, entre d’altres, les següents matèries incloses en el màster EMEI: la teoria de màquines i mecanismes, el càlcul i la simulació, les solucions constructives, els accionaments i el seu control, la mecatrònica, la selecció de components de mercat, l’aplicació de materials i processos, les tecnologies de fabricació, l’ergonomia, la seguretat i la reciclabilitat.
Totes aquestes activitats s’integren en un mateix projecte.

Postgraus

Aquest màster s’estructura en els mòduls que s’indiquen a continuació. Si l’estudiant no desitja cursar tot el màster pot matricular-se en un o diversos mòduls.

Disseny de Components Metàl·lics i Polimèrics

Dissenyar equipaments industrials i màquines mecatròniques, de la mà d’un centre tecnològic de referència de la UPC.

Enginyeria de Sistemes Mecànics

Descobreix les sinergies entre la mecànica i l’electrònica en un entorn pràctic i amb un alt nivell d’ocupabilitat.

Condicionaments i normatives

Descobreix les sinergies entre la mecànica i l’electrònica en un entorn pràctic i amb alt nivell d’ocupabilitat.

Disseny de Sistemes Robòtics

Dissenyar equipaments industrials i màquines mecatròniques per obtenir capacitats suficients per poder conèixer les diferents parts d’un sistema robòtic.

Cursos

Al CDEI impartim cursos especialitzats en Enginyeria mecànica

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats