A mida

Els diferents àmbits industrials estan interconnectats digitalment i de forma global

El sector industrial i l’enginyeria mecànica, en concret, ja no són àrees aïllades i independents. Avui dia, els diferents àmbits industrials estan interconnectats digitalment i de forma global, per tant, són interdependents, formen una xarxa.

El CDEI-UPC ofereix programes de formació contínua adreçats a professionals que volen ampliar o complementar els seus coneixements en diferents àmbits de l’enginyeria industrial, oferint una visió integradora de la mecànica, la programació i la robòtica.

El Màster d’Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (EMEI), que dirigeix el CDEI-UPC a través de la Fundació UPC, compleix en 2021 la seva 23ª edició. Únic en el seu àmbit a Catalunya, aquest màster ofereix un contacte real amb l’empresa, major diversitat metodològica en l’àmbit de l’Enginyeria Mecànica i una estructura orientada perquè els alumnes assoleixin els seus objectius professionals.

El professorat el componen professionals amb àmplia experiència en el sector de l’enginyeria mecànica i ofereixen una perspectiva global i innovadora en aquest àmbit.

Màster

Una de les activitats més apassionants i sovint més complexes en l’àmbit de l’enginyeria és el procés de definició, disseny i desenvolupament d’un producte o una màquina a partir d’unes funcions i unes prestacions prèviament establertes.

El disseny d’equipament constitueix una activitat pluridisciplinària que comprèn, entre d’altres, les següents matèries incloses en el màster EMEI: la teoria de màquines i mecanismes, el càlcul i la simulació, les solucions constructives, els accionaments i el seu control, la mecatrònica, la selecció de components de mercat, l’aplicació de materials i processos, les tecnologies de fabricació, l’ergonomia, la seguretat i la reciclabilitat.
Totes aquestes activitats s’integren en un mateix projecte.

Postgraus

Aquest màster s’estructura en els mòduls que s’indiquen a continuació. Si l’estudiant no desitja cursar tot el màster pot matricular-se en un o diversos mòduls.

Disseny de Components Metàl·lics i Polimèrics

Dissenyar equipaments industrials i màquines mecatròniques, de la mà d’un centre tecnològic de referència de la UPC.

Enginyeria de Sistemes Mecànics

Descobreix les sinergies entre la mecànica i l’electrònica en un entorn pràctic i amb un alt nivell d’ocupabilitat.

Condicionaments i normatives

Descobreix les sinergies entre la mecànica i l’electrònica en un entorn pràctic i amb alt nivell d’ocupabilitat.

Disseny de Sistemes Robòtics

Dissenyar equipaments industrials i màquines mecatròniques per obtenir capacitats suficients per poder conèixer les diferents parts d’un sistema robòtic.

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats