A continuació es mostren els cursos que actualment s’imparteixen en el CDEI:

Càlcul de components mecànics amb elements finits

Fonaments teòrics i casos pràctics amb una eina de simulació per elements finits

Àrea de formació

Disseny mecànic

Objectius del curs

Proporcionar als assistents els conceptes i coneixements necessaris per analitzar i entendre simulacions realitzades mitjançant elements finits. Els alumnes assoliran els coneixements teòrics i pràctics per poder establir els valors d’una simulació i per interpretar-ne els resultats. Elements finits com a eina quotidiana de disseny.

A qui va dirigit

Enginyeres i enginyers superiors o tècnics i FP amb base de càlcul.

Programa

  • Durada del curs: 35 hores (10 dies)
  • Calendari: 27 de juny 2022 – 27 juliol 2022
  • Horari classes: 18:00h – 21:30h
  • Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), Barcelona
  • Possibilitat de seguiment del curs on-line sota demanda

Titulació

Certificat d’assistència

Preu

990 €

Matrícula del curs

Per assegurar el bon funcionament i qualitat de les classes, es limita la oferta del curs a 15 places*

Per formalitzar la matrícula caldrà enviar un correu a info@cdei.upc.edu amb:

  • Nom, cognoms i DNI
  • Empresa (si aplica)
  • Breu CV i carta de motivació

*En cas d’excedir el nombre de matriculats, es prioritzarà per CV i carta de motivació. Els estudiants que no siguin seleccionats restaran a la llista de reserva d’admissió al curs.

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats