El nostre Programa de Formació On Demand està especialitzat en sessions de treball i formació a mida adaptats a les necessitats específiques de formació de cada empresa.

Per al disseny dels projectes formatius partim de les necessitats detectades a través de la col·laboració directa de l’equip del CDEI amb l’empresa. D’aquesta manera la formació es focalitza en els objectius i característiques de l’empresa i el perfil del seu personal.
Així mateix, oferim serveis de formació enfocats als productes que l’empresa dissenya i/o fabrica, per tal de donar major valor afegit a les sessions.

El professorat està composat per l’equip del CDEI, el qual a part de comptar amb l’experiència de desenvolupament i gestió de projecte, té també una llarga experiència en docència universitària i màsters especialitzats.

Cada formació On Demand comprèn el següent procés

Diagnosi
Necessitat
formativa
i temari
Timing
Programació
sessions
Execució
de les
sessions
Avaluació
i certificació de
les sessions

Darrers cursos impartits

 • Disseny d’equips industrials amb metodologia DFMA (Design for Manufacture and Assembly)
 • Transmisions
 • Tecnologies de fabricació
 • Gestió projectes

 • Enginyeria concurrent
 • Definició i càlcul d’engranatges
 • Disseny de producte orientat a costos
 • Ecodisseny de béns d’equip industrials

Darrers cursos impartits

 • Disseny d’equips industrials amb metodologia DFMA (Design for Manufacture and Assembly)
 • Transmisions
 • Tecnologies de fabricació
 • Gestió projectes
 • Enginyeria concurrent
 • Definició i càlcul d’engranatges
 • Disseny de producte orientat a costos
 • Ecodisseny de béns d’equip industrials

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats