FEDER

Looming Factory és una aliança entre grups d’R+D+i del món universitari i de la indústria per facilitar i accelerar la introducció al mercat de tecnologies emergents alineades amb les necessitats i els nous reptes industrials que resulten de la revolució digital:

  • Fàbriques intel·ligents i connectades
  • Col·laboració en robòtica en entorns productius amb demostració d’aquestes tecnologies en entorns reals

Coordinació amb la UPC

Looming Factory està coordinat pel centre de recerca en Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA, per les seves sigles en anglès) de la UPC. Dirigit per Luis Romeral, es proposa desenvolupar i validar en plantes pilot de sistemes productius de les tecnologies digitals de l’anomenada Quarta Revolució Industrial, caracteritzada per la interconnexió de màquines i sistemes i la integració operacional dels treballadors amb l’entorn productiu, així com l’intercanvi d’informació amb els sistemes de logística i distribució.

En aquest sentit es desenvoluparan quatre projectes que sumen una inversió global de 4 milions d’euros: Smart Factory, Connected Factory, Factories of the Future i Robots on Factory.

Robots on Factory

Aquest projecte aborda l’ús de l’espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils, i la seva col·laboració amb treballadors.

El tema inclou el disseny dels robots per tal de fer-los adients a espais propis d’indústries petites i mitjanes, així com la implementació i l’aprenentatge de formes de moviments i de navegació que siguin segurs per a les persones.

El projecte integra l’estudi i el desenvolupament de les eines d’aprenentatge que han de facilitar la interacció entre persones i robots, així com la programació, l’ensinistrament o la demostració de casos.

Smart factory

Aquest projecte considera la modelització i operació òptima de maquinària i processos industrials, la millora de l’eficiència energètica en la indústria i la diagnosi/prognosi de fallades i el manteniment predictiu.

La generació d’informació d’alt valor afegit respecte l’estat d’operació de màquines, sistemes i processos representa un punt clau per poder habilitar les posteriors tecnologies d’explotació de dades. Models de màquines i sistemes, basats en les noves tendències de processat i intel·ligència artificial, permetran introduir capacitats d’autoanàlisi i caracterització per informar a plataformes centralitzades sobre les dades operacionals actuals (condicions d’operació) i poder aplicar algorismes d’optimització de sistemes i processos, i habilitar processos de presa de decisions per operació i manteniment.

El projecte inclou també activitats i objectius per a la millora de l’eficiència industrial, entesa com a la capacitat de màquines, sistemes i processos industrials per realitzar les tasques productives minimitzant els recursos necessaris, materials i energia.

Generación de un modelo de activación y excelencia de la KTT

Se centra en la intensificación de la transferencia de conocimiento y tecnología, resultado de la aplicación del “Plan de Aceleración y Transferencia de la UPC 2016-2020” que ha estado cofinanciado por la Generalitat de Cataluña mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la realización de Proyectos de las unidades de valorización y transferencia de conocimientos de las universidades de Cataluña dirigidos a mejorar sensiblemente la interacción con el sector productivo.

El “Programa Excelencia KTT 2019” tiene por objetivo incrementar la interacción con el sector productivo de los grupos de investigación de la UPC mediante la contratación de personal de soporte para proyecto de excelencia.

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats