Casos d’èxit

Ausa

CDEI UPC col·labora amb AUSA realitzant anàlisis de resistència de materials i de soldadura amb elements finits.

Descripció

CDEI UPC col·labora realitzant anàlisis de resistència de materials i de soldadura amb elements finits. Un dels estudis amb més rellevància ha estat una simulació amb ANSYS de l’arc ROPS. Es tracta d’una anàlisi no lineal per simular els assajos que es duen a terme per poder assegurar l’homologació de la màquina, estalviant temps i diners a l’empresa.

També s’han fet mesures amb galgues extensiomètriques las xassís d’algunes màquines per estudiar el comportament tensional de les zones més crítiques i evitar possibles problemes deguts al funcionament continuat.

El nostre objectiu

Dissenyar la màquina perfecta per l’activitat i l’emplaçament de la teva empresa.


Centre de Disseny d'Equips Industrials · 2020 · Tots els drets reservats