EMEI (Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial)

Informació general 

 

Presentació

Una de les activitats més apassionants i sovint més complexes en l'àmbit de l'enginyeria és el procés de definició, disseny i desenvolupament d'un producte o una màquina a partir d'unes funcions i unes prestacions prèviament establertes.

El disseny d'equipament constitueix una activitat pluridisciplinària que comprèn, entre d'altres, les següents matèries incloses en el màster EMEI: la teoria de màquines i mecanismes, el càlcul i la simulació, les solucions constructives, els accionaments i el seu control, la mecatrònica, la selecció de components de mercat, l'aplicació de materials i processos, les tecnologies de fabricació, l'ergonomia, la seguretat i la reciclabilitat. Totes aquestes activitats s'integren en un mateix projecte.

Objectius

 • Dissenyar equipaments industrials i màquines mecatròniques, des del concepte fins a la materialització, analitzant les funcions essencials i tenint en compte la gama de productes, la modularitat, el seu entorn d'ús o etapes fins al seu fi de vida.
 • Dissenyar els sistemes mecànics adequats (mecanismes, transmissions i accionaments) que dotaran a l'equipament dels moviments per a efectuar les operacions necessàries, segons els requerimentos de velocitat, precisió, resistència, robustesa o cost adequat.
 • Dissenyar equipaments industrials respectant els condicionaments i les normatives relatives a la fabricació i muntatge (DFMA), fiabilitat, propietat intel·lectual (patents), ergonomia, soroll, seguretat de màquines (segons Directiva 2006/42/CE), eficiència energètica i conceptes d'ecodisseny.
 • Dissenyar components de materials metàl·lics, de polímers, elastòmers i composites escollint les tecnologies de fabricació més adequades segons la seva funció, forma i processos de fabricació, considerant les opcions més innovadores.

A qui va dirigit

 • Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics.
 • Enginyers Mecànics.
 • Enginyers Elèctrics.
 • Professionals que treballin en el disseny de productes i d'equips industrials.
 • Titulats en una especialitat tècnica que vulguin ampliar els seus coneixements.

 

Informació general
 

 
Durada 60 ECTS (450 hores lectives)
Dates de realització Del 06-10-2014 al 13-07-2015

Ja pots demanar informació de la propera edició o inscriure-t'hi des d'aquí.
Horari
 • Dilluns: 18:00 a 21:30
 • Dimarts: 18:00 a 21:30
 • Dimecres: 18:00 a 21:30
 • Dijous: 18:00 a 21:30
Lloc de realització

CDEI Centre de Disseny d'Equips Industrials - ETSEIB
C/ Llorens Artigues, 4-6. Edifici U, planta 0
Barcelona

Persona de contacte Huàscar Paz
Telèfon: (34) 93 401 08 31
E-mail: paz@cdei.upc.edu
Titulació Títol de màster expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Per obtenir el títol de màster cal cursar quatre mòduls de 105 hores (quatre postgraus) i realitzar un Projecte Final de Màster (PFM) de 30 hores. Els quatre mòduls que composen el màster són:
Campus virtual L'estudiant d'aquest màster tindrà accés al campus virtual Àgora, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. Àgora permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball Des del campus virtual Àgora l'estudiant podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la Universitat de Catalunya té un volum anual de més de 1.000 ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula 7600 €

L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest màster.

Pagament fraccionat La matrícula es pot pagar en dos terminis:
 • 60 % de l'import total, com a molt tard un mes abans de l'inici d'aquest curs
 • 40 % restant abans de l'inici del curs
Beca Sol·liciteu informació sobre descomptes per a personal de la UPC i per a empreses.